Back to Top
知识与语言计算实验室
Knowledge and Language Computing Laboratory
加入我们:招生信息
Faculty
Dr. Jing Li
Dr. Jing Li, Professor
Ph.D. Students
Zesheng Shi
Zesheng Shi /史泽生
Master Students
Yigeng Zhou
Yigeng Zhou /周艺耕
Junlin Li
Junlin Li /李俊霖
Yifan Lu
Yifan Lu /陆逸樊
Research Assistant
GuoDong Du
GuoDong Du /杜国东
Undergraduate Students
Xilai Ma
Xilai Ma /马熙来
Yangneng Chen
Yangneng Chen /陈阳能
Wu Li
Wu Li /李武
Zhuo Li
Zhuo Li /李卓
Zhangtai Wu
Zhangtai Wu /吴璋泰
Junle Li
Junle Li /李骏乐
Alumni